Updates from februar, 2014 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 11:58 pm on February 16, 2014 Permalink  

  Om Islamist.dk 

  Denne side er dedikeret til opsamling af viden omkring ideologien Islam og undersøgelse af de påvirkninger denne ideologi har på de vestlige samfund i særdeleshed, men også resten af verden.

  Islamist.dk består af:
  • Debatforum
   Som er en åben debat for alt islamrelateret, samt indtil videre også vores samling af artikler, information osv.
   Vær opmærksom på opdelingen i lukkede (arkiv) og åbne (debat) fora.
  • Denne Log
   Som med tiden vil fungere som artikelarkiv, hvor artiklerne fra det lukkede forum vil blive lagt ind efter kategori.

  (Vi kan ikke nødvendigvis stå inde for indholdet af artiklerne og indlæggene i det åbne forum, da disse oftest er skrevet af anonyme medlemmer, men vi kan fjerne stødende indlæg i det åbne forum på opfordring.)

   
 • admin 11:55 pm on February 16, 2014 Permalink  

  Forfremmet efter bogen 

  KORANEN ER REN, MEN HADITH OG SIRA ER TVIVLSOMME

  Gabriel fløj personligt milliarder af kilometer dagligt for at komme til jorden og verbalt overbringe Koran-vers til vores profet. Da engle naturligvis ikke kunne finde på at lyve, kan Gabriels ord accepteres som Allahs uforvanskede budskab.

  Hadith derimod blev viderebragt af Profetens jihadist-kolleger, der var terrorister, drukkenbolte, horkarle, voldtægtsmænd, pædofile og røvere.
  De ikke alene røvede og dræbte deres ofre, de slavebandt og voldtog deres kvinder. De leverede aldrig så meget som én dags ærligt arbejde.

  Skulle man tiltro sådanne mennesker at fortælle sandheden?

  Hvorfor så bebrejde “kun-Koran-muslimer”, at de betvivler deres beretninger?
  Her følger en biografi over vores profet – rekonstrueret fra Koran-vers til benefice for “kun-Koran”-muslimer.

  OPRINDELIGT BLEV MO UDNÆVNT TIL AT VÆRE SLAVE

  Han startede sin karriere i Mekka med rang af slave:

  Koran 2:23 “Vi åbenbarer vers til Vores slave Muhammad”.

  Han skulle bare advare folk:

  Koran 25:1 “Han skal advare folk”.

  HAN VAR IKKE BEDRE END EN GENNEMSNITS-ALI

  Han vidste ikke engang, om Gud havde til hensigt at anbringe ham i helvede eller i himmelen:

  Koran 46:9 ”Jeg ved ikke, hvad der skal ske med mig – jeg er bare en almindelig advarer”.

  HAN HAVDE INGEN AUTORITET

  Han havde ingen magt over eller ansvar for folket:

  Koran 17:54 “Vi har ikke sendt dig, for at du skal være deres vogter”.

  EFTER NOGLE FÅ ÅR BLEV MO UDNÆVNT TIL PROFET/BUDBRINGER

  Koran 98:2 “Jeg er budbringer/profet fra Allah”

  TIL AT BEGYNDE MED VAR HANS BUDBRINGELSE KUN BEREGNET PÅ MEKKA OG NÆRMESTE OMEGN

  Koran 6:92 “Og denne (Koran) er en velsignet Bog, som Vi har nedsendt, og den bekræfter (åbenbaringerne), der kom før den, så at du kan advare Byernes Moder (dvs Mekka) og dem i omegnen.”

  Koran 42:7 “Vi har overbragt inspiration til dig, så du kan advare Byernes Moder og dem i omegnen.”

  SÅ BLEV HAN UDNÆVNT TIL BUDBRINGER FOR ALLE ARABERE

  Koran 36:6 “Så at du kan advare et folk, hvis forfædre ikke blev advaret, så de er uden omtanke.”

  Koran 14:4 “Vi har ikke sendt en Budbringer, der ikke talte sit folks sprog – dette for at han kan gøre (Budskabet) klart for dem.”

  Koran 44:58 “Vi har gjort denne Koran nem for dig på dit eget sprog, så at de kan forstå advarslen.”

  Koran 41:44 “Og hvis Vi havde lavet en Koran på et fremmed sprog, så kunne de bestemt have sagt: ‘Hvorfor er dens besked ikke gjort klar? Hvilket fremmed sprog? (for os arabere).”

  SENERE BLEV HAN UDNÆVNT TIL BUDBRINGER FOR ALLE MENNESKER OG SKABNINGER

  25:1 “Velsignet er Han, Som nedsendte Koranen til Sin Tjener, så at han kan advare alle nationerne.”

  Koran 21:107 “Vi har sendt dig som en nåde til alle skabninger.”

  Efter denne udnævnelse blev det obligatorisk for alle, at Mo skulle være dommer i alle tvister:

   
 • admin 11:55 pm on February 16, 2014 Permalink  

  Muhammads intellektuelle nederlag 

  Da de arabiske intellektuelle debatterede med Muhammad

  For fjorten hundrede år siden foregik den vigtigste debat i islams historie offentligt i Mekka mellem Muhammad og et panel af arabiske intellektuelle.
  Vi vil sandsynligvis aldrig kende alle detaljer vedrørende den debat, fordi muslimer strengt censurerede Arabiens historie. Men der er information nok mellem linjerne i disse strengt censurerede dokumenter, der peger på Muhammads gyselige præstation. Debatten havde katastrofale konsekvenser for islam og lukkede munden på Muhammad i flere år. Islam var dømt til at forsvinde ved fødslen.

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel