Forfremmet efter bogen

KORANEN ER REN, MEN HADITH OG SIRA ER TVIVLSOMME

Gabriel fløj personligt milliarder af kilometer dagligt for at komme til jorden og verbalt overbringe Koran-vers til vores profet. Da engle naturligvis ikke kunne finde på at lyve, kan Gabriels ord accepteres som Allahs uforvanskede budskab.

Hadith derimod blev viderebragt af Profetens jihadist-kolleger, der var terrorister, drukkenbolte, horkarle, voldtægtsmænd, pædofile og røvere.
De ikke alene røvede og dræbte deres ofre, de slavebandt og voldtog deres kvinder. De leverede aldrig så meget som én dags ærligt arbejde.

Skulle man tiltro sådanne mennesker at fortælle sandheden?

Hvorfor så bebrejde “kun-Koran-muslimer”, at de betvivler deres beretninger?
Her følger en biografi over vores profet – rekonstrueret fra Koran-vers til benefice for “kun-Koran”-muslimer.

OPRINDELIGT BLEV MO UDNÆVNT TIL AT VÆRE SLAVE

Han startede sin karriere i Mekka med rang af slave:

Koran 2:23 “Vi åbenbarer vers til Vores slave Muhammad”.

Han skulle bare advare folk:

Koran 25:1 “Han skal advare folk”.

HAN VAR IKKE BEDRE END EN GENNEMSNITS-ALI

Han vidste ikke engang, om Gud havde til hensigt at anbringe ham i helvede eller i himmelen:

Koran 46:9 ”Jeg ved ikke, hvad der skal ske med mig – jeg er bare en almindelig advarer”.

HAN HAVDE INGEN AUTORITET

Han havde ingen magt over eller ansvar for folket:

Koran 17:54 “Vi har ikke sendt dig, for at du skal være deres vogter”.

EFTER NOGLE FÅ ÅR BLEV MO UDNÆVNT TIL PROFET/BUDBRINGER

Koran 98:2 “Jeg er budbringer/profet fra Allah”

TIL AT BEGYNDE MED VAR HANS BUDBRINGELSE KUN BEREGNET PÅ MEKKA OG NÆRMESTE OMEGN

Koran 6:92 “Og denne (Koran) er en velsignet Bog, som Vi har nedsendt, og den bekræfter (åbenbaringerne), der kom før den, så at du kan advare Byernes Moder (dvs Mekka) og dem i omegnen.”

Koran 42:7 “Vi har overbragt inspiration til dig, så du kan advare Byernes Moder og dem i omegnen.”

SÅ BLEV HAN UDNÆVNT TIL BUDBRINGER FOR ALLE ARABERE

Koran 36:6 “Så at du kan advare et folk, hvis forfædre ikke blev advaret, så de er uden omtanke.”

Koran 14:4 “Vi har ikke sendt en Budbringer, der ikke talte sit folks sprog – dette for at han kan gøre (Budskabet) klart for dem.”

Koran 44:58 “Vi har gjort denne Koran nem for dig på dit eget sprog, så at de kan forstå advarslen.”

Koran 41:44 “Og hvis Vi havde lavet en Koran på et fremmed sprog, så kunne de bestemt have sagt: ‘Hvorfor er dens besked ikke gjort klar? Hvilket fremmed sprog? (for os arabere).”

SENERE BLEV HAN UDNÆVNT TIL BUDBRINGER FOR ALLE MENNESKER OG SKABNINGER

25:1 “Velsignet er Han, Som nedsendte Koranen til Sin Tjener, så at han kan advare alle nationerne.”

Koran 21:107 “Vi har sendt dig som en nåde til alle skabninger.”

Efter denne udnævnelse blev det obligatorisk for alle, at Mo skulle være dommer i alle tvister: