Recent Updates Page 2 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 11:53 pm on February 16, 2014 Permalink  

  Fordelen ved at bære hijab 

  Man begynder at forstå fordelen ved at bære hijab efter at have læst følgende:

  Spørgsmål:

  Kunne du forklare mig hvad en jomfru-pige skal gøre efter hun er blevet voldtaget?

  Imam-svar:

  Hvis en kvinde er blevet voldtaget, fordi hun ikke har
  overholdt “hijab-lovene”, er hun til dels selv skyldig i overgrebet.
  Voldtægtsmanden vil blive anset som værende blevet forført af hendes afslørende “former”. Voldtægtsofferet skal udføre Tawbah (angre dybt) og efterfølgende overholde “hijab-lovene”.

  og Allah ved bedst

  http://www.islam.tc/ask-imam/view.php?q=2805

   
 • admin 11:52 pm on February 16, 2014 Permalink  

  Muslimske kvinder og mænd – omskæring & hår 

  Det fremhæves af flere imamer, at hvad Allah har skabt skal der ikke laves om på. Allah har i sin visdom skabt mennesket – mænd som kvinder – som de nu en gang bør være.

  Derfor giver det anledning til nogen forundring, at man netop i islam har regler for omskæring af såvel mænd som kvinder. Der findes også regler for hvad kvinder må i forbildelse med fjernelse af hår i ansigtet, herunder øjenbryn.

  Hair concerning which the texts are silent and do not say whether it is to be removed or left as it is, such as hair on the legs, hands, cheeks or forehead.

  Hvis hår er en så vigtig del af kvindernes identitet, hvorfor så overhovedet ændre på den hårvækst kvinder nu en gang har? Alle er vel klar over, at øjenbryn indrammer øjnene og kan være medvirkende til, at gøre disse mere udtryksfulde og gøre ansigtstrækkende mere tiltrækkende. Kan det mon være her, at hunden ligger begravet?

   
 • admin 11:51 pm on February 16, 2014 Permalink  

  Jizya – Ydmygelses-skatten pålagt jøder og kristne 

  “Jizya” er nævnt i vers 9:29 i koranen:

  Koranvers 9:29 Bekæmp dem som ikke tror på Allah eller den Yderste Dag, der ikke tager det for forbudt, som Gud og Hans sendebud har forbudt, og ikke anerkender Guds sande religion, (selv hvis det er) Bogens Folk – indtil de betaler Jizya og underkaster sig, og føler sig underkuede.

  (NOTE: Bogens Folk er jøder og kristne)

  Hvad betyder ovenstående vers? Lad os kigge på én af verdens mest anerkendte korankommentarer (Ibn Kathir’s tafsir):

  Ordren til at bekæmpe Bogens Folk indtil de betaler Jizya

  Allah sagde:

  (Bekæmp dem som ikke tror på Allah eller den Yderste Dag, der ikke tager det for forbudt, som Gud og Hans sendebud har forbudt, og ikke anerkender Guds sande religion, (selv hvis det er) Bogens Folk – indtil de betaler Jizya og underkaster sig, og føler sig underkuede.)

   
 • admin 11:50 pm on February 16, 2014 Permalink  

  Helvede på muslimsk 

  I henhold til islamisk lære vil alle mennesker blive tortureret i helvede og før det i deres grave. Selv muslimer skal igennem dette torturorgie, men de har den fordel, at de eventuelt kan komme videre og ende i paradis.

  Der findes kun to måder, hvorpå man kan undgå at blive tortureret:

  Man er profet.

  Man bliver martyr.

  Der findes naturligvis en anden og nemmere udvej, nemlig ikke at tro på dette nonsens. Ikke desto mindre er jeg ret sikker på, at ikke mange muslimer vælger den udvej.
  Det ville aldrig falde dem ind, at de islamiske torturforskrifter i helvede eller graven ikke er andet end løgn. Muhammad stjal ideen fra de gamle jødiske skrifter, så at han effektivt kunne lamme muslimers sind med paranoid frygt.

  At praktisere islam svarer på mange måder til at bestyre en bankkonto, hvor de gangbare møntenheder kaldes ‘hasanat’ og ‘sayaat’.

   
 • admin 11:50 pm on February 16, 2014 Permalink  

  Offerroller 

  Det jødiske folk er nok den etnisk/religiøse gruppe som har været udsat for den mest langvarige, mest racistiske og mest umenneskelige behandling der er overgaaet noget folkeslag i verdenshistorien.

  De har med stor værdighed bøjet sig under de urimelige vilkaar de blev budt i de lande de søgte tilflugt og beskyttelse i under diasporaen og har ikke påberåbt sig medlidenhed ved at spille nogen offerrolle.

  I stærk kontrast hertil står muslimerne, der i egen selvforståelse har guddommelig ret til at beherske hele verden med sværdet og føre hellig krig mod alle vantro indtil hele verden er underlagt islam.

  Islam har siden Vesten standsede den østlige og vestlige jihad mod Europa og blev overhalet militært, politisk, videnskabeligt og økonomisk af de pluralistiske og dynamiske vestlige samfund, set sig selv i en offerrolle. I stedet for at stille spørgsmålet: Hvad har vi gjort forkert og hvad bør vi gøre anderledes, stillede islam spørgsmålet: Hvem har gjort dette imod os, og hvordan kan vi få revance?

  Retfærdighed findes efter muslimsk opfattelse alene i muslimske samfund som baseres på Guds lov. Alle andre steder hersker derfor uretfærdigheden og muslimen ser det som sin hellige pligt ved hjælp af sværdet at bringe denne uretfærdighed til ophør.

  Et for muslimerne særlig krænkende og uretfærdig forhold var verdenssamfundets beslutning om etablering af den demokratiske stat israel, midt i islams kerneområde, kort efter Anden Verdenskrigs afslutning.

   
 • admin 11:49 pm on February 16, 2014 Permalink  

  Den “umistelige ret til at vende tilbage” 

  Retten til at vende tilbage og de glemte flygtninge

  Af: Peggy Shapiro

  Indtast “Retten til at vende tilbage” i en hvilken som helst søgemaskine, og man vil støde på en eller anden variation af det palæstinensiske krav om, at de palæstinensiske arabere, der forlod Israel i 1948 med samt alle deres efterkommere har en ”umistelig ret” til at vende tilbage til Israel.

  Det anslåede antal af arabiske flygtninge (da fem arabiske lande angreb Israel i maj 1948) varierer, men i henhold til FN’s rapport i 1949 var der omkring 700.000 flygtninge.

  (‘United Nations Conciliation Commission’, 23. oktober, 1950)

  I dag kræver palæstinensere “Ret til at vende tilbage” for omkring 4,5 mio. mennesker, hvoraf de fleste aldrig har betrådt israelsk jord.

  En tilstrømning på over 4 mio. i Israel ville naturligvis gøre en ende på Israel som jødisk stat.

   
 • admin 11:48 pm on February 16, 2014 Permalink  

  Muslimers dilemma 

  Følgende indlæg er sakset fra jubii-debatten klik, hvor debattøren Nicolo_Vestergaard rammer hovedet på sømmet i det islamiske dilemma:

  “Det er egentligt ret simpelt. Islam er bygget på en eneste trossætning, At Allah er Gud og Muhammed hans profet.
  Allah dikterede koranen til Muhammed, der igen dikterede den til nogle skrivere, og den er således Guds (Allahs) egne ord.

  Eftersom man må gå ud fra at Gud ikke lyver, og at Gud ikke tager fejl, så er alt hvad der står i Koranen sandt, og alt hvad der måtte være i modstrid med koranen må være usandt.

  Hvis det kan bevises at bare en eneste lille ting i koranen er usand, så kan koranen ikke være Guds ord, og hele korthuset falder til jorden med et brag.

  Problem: Der er en masse ting der kan bevises er usande, og det kræver derfor en større og større mængde pression at holde sammen på tropperne, og det kræver mere og mere af den enkelte, at kunne holde faceden, og lade som om man tror på det.

  I praksis klarer man det ved at lade være med at tale så meget om det, og så håbe at det går endda. Således opfører flertallet sig, og dem betegner man så som kulturmuslimer.

   
 • admin 11:47 pm on February 16, 2014 Permalink  

  Saudi-Arabien set med en dansk kvindes øjne 

  Det er tankevækkende at den vestlige verden sagtens kunne blive enige om at fordømme og sanktionere det sydafrikanske apartheidstyre, imens øjnene forbliver lukkede overfor de grusomme overgreb og diskriminationen der foregår i muslimske lande.

  Saudi-Arabien set med en dansk kvindes øjne

  Det kan være svært at leve i et så isoleret samfund som det saudiske. Som kvinde skal man indordne sig på godt og ondt og lægge bånd på sig selv i både ord, tanke og handling. Birgitte Jersild Storm giver rystende eksempler på den kvindeundertrykkelse, hun oplevede, da hun boede i Saudi-Arabien 1987-88.

  Det er ganske vist en del år siden, jeg var udsendt som kvinde til det mest mærkværdige land set fra en nordisk kvindes synsvinkel, men jeg har alligevel lyst til at offentliggøre nogle af de indtryk, jeg fik, da jeg i 1987-88 boede i Saudi-Arabien.

   
 • admin 11:46 pm on February 16, 2014 Permalink  

  Forbrydelse at være kristen 

  (tak til Bogger)

  Når det er en forbrydelse at være kristen

  Masser af de “gode og rigtige” danskere er forfærdeligt kede af den måde, “vi” behandler muslimer på – at der i flere større byer er modvilje mod at finde jord til opførelse af diverse ’stormoskeer’ – at danskere ikke ønsker økonomisk at bidrage til sådanne byggerier osv.

  Til eftertanke:

  SAUDIARABIEN – en muslim, der konverterer til en anden religion står til dødsstraf. Bibler er ulovlige. Kirker er ulovlige. Påskehøjtideligheder er forbudt. Det giver dødsstraf for en ikke-muslim at opholde sig i de ”hellige” muslimske byer Medina og Mekka.

  YEMEN – forbyder ikke-muslimer at missionere og forbyder konvertering. Regeringen tillader ikke opførelsen af nye ikke-muslimske bedesteder.

  KUWAIT – Registrering og licensering af religiøse grupper. Medlemmer af religioner, der ikke er sanktioneret af Koranen (dvs alle andre end islam) må ikke bygge bedesteder. Organiseret, religiøs undervisning i andre religioner end islam er forbudt.

  EGYPTEN – Islam er den officielle statsreligion og primære kilde til lovgivning. Følgelig er religiøse praksisser, der er i strid med islamisk lov, forbudt. Muslimer kan se frem til juridiske problemer, hvis de konverterer til en anden tro. Ikke-muslimer, der ønsker at bygge et bedested, skal have et dekret fra præsidenten for at få tilladelse.

   
 • admin 11:43 pm on February 16, 2014 Permalink  

  Uden kategori 

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel